Kierowcy - Japonia
Kierowca   Debiut Starty Osiągnięcia Bibliografia
Fushida Hiroshi 1975 0
-----
-
Hasemi Masahiro 1976 1
-----
-
Hattori Naoki 1991 0
-----
-
Hirate Kohei - 0
-----
-
Hoshino Kazuyoshi 1976 2
-----
-
Ide Yuji 2006 4
-----
-
Inoue Taki 1994 18
-----
-
Katayama Ukyo 1992 95
-----
-
Kobayashi Kamui 2009 75
-----
-
Kuwashima Masami 1976 1
-----
-
Matsushita Nobuharu - 0
-----
-
Nakajima Kazuki 2007 36
-----
-
Nakajima Satoru 1987 75
-----
-
Nakano Shinji 1997 33
-----
-
Noda Hideki 1994 3
-----
-
Sato Takuma 2002 90
-----
Sato Kimiya - 0
-----
-
Suzuki Aguri 1988 66
-----
-
Suzuki Toshio 1993 2
-----
-
Takagi Toranosuke 1998 32
-----
-
Takahara Noritake 1976 2
-----
-
Takahashi Kunimitsu 1977 1
-----
-
Yamamoto Sakon 2005 21
-----
-
Przejście do wyboru państwa