Riccardo Patrese - lista wyników

lista wyników
wyścig samochód trening 1 trening 2 trening 3 trening 4 kwalifikacja wyścig FL
1993
GP Australii 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 9 8 6
GP Japonii 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 10 - 18
GP Portugalii 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 7 16 7
GP Włoch 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 10 5 6
GP Belgii 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 8 6 11
GP Węgier 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 5 2 5
GP Niemiec 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 7 5 8
GP W.Brytanii 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 5 3 6
GP Francji 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 12 10 6
GP Kanady 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 4 - 10
GP Monaco 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 6 - 10
GP Hiszpanii 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 5 4 7
GP San Marino 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 11 - 25
GP Europy 1993 Benetton-Ford B193B - - - - 10 5 9
GP Brazylii 1993 Benetton-Ford B192B - - - - 6 - 20
GP Afryki Pd 1993 Benetton-Ford B192B - - - - 7 - 4
1992
GP Australii 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 3 - 6
GP Japonii 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 2 1 2
GP Portugalii 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 2 - 5
GP Włoch 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 4 5 2
GP Belgii 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 4 3 7
GP Węgier 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 1 - 2
GP Niemiec 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 2 8 1
GP W.Brytanii 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 2 2 4
GP Francji 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 2 2 2
GP Kanady 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 2 - 4
GP Monaco 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 2 3 5
GP San Marino 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 2 2 1
GP Hiszpanii 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 4 - 4
GP Brazylii 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 2 2 1
GP Meksyku 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 2 2 3
GP Afryki Pd 1992 Williams-Renault FW14B - - - - 4 2 3
1991
GP Australii 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 4 5 9
GP Japonii 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 5 3 3
GP Hiszpanii 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 4 3 1
GP Portugalii 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 1 1 2
GP Włoch 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 4 - 11
GP Belgii 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 17 5 3
GP Węgier 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 2 3 4
GP Niemiec 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 4 2 1
GP W.Brytanii 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 3 - 26
GP Francji 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 1 5 3
GP Meksyku 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 1 1 2
GP Kanady 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 1 3 2
GP Monaco 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 3 - 3
GP San Marino 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 2 - 4
GP Brazylii 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 2 2 7
GP USA 1991 Williams-Renault FW14 - - - - 3 - 5
1990
GP Australii 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 6 6 8
GP Japonii 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 8 4 1
GP Hiszpanii 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 6 5 1
GP Portugalii 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 5 7 1
GP Włoch 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 7 5 7
GP Belgii 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 7 - 12
GP Węgier 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 2 4 1
GP Niemiec 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 5 5 6
GP W.Brytanii 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 7 - 17
GP Francji 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 6 6 9
GP Meksyku 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 2 9 5
GP Kanady 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 9 - 12
GP Monaco 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 4 - 6
GP San Marino 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 3 1 3
GP Brazylii 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 4 13 5
GP USA 1990 Williams-Renault FW13B - - - - 12 9 5
1989
GP Australii 1989 Williams-Renault FW13 - - - - 6 3 2
GP Japonii 1989 Williams-Renault FW13 - - - - 5 2 7
GP Hiszpanii 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 6 5 2
GP Portugalii 1989 Williams-Renault FW13 - - - - 6 - 5
GP Włoch 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 5 4 6
GP Belgii 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 5 - 16
GP Węgier 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 1 - 15
GP Niemiec 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 5 4 8
GP W.Brytanii 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 5 - 14
GP Francji 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 8 3 10
GP Kanady 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 3 2 10
GP USA 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 14 2 12
GP Meksyku 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 5 2 5
GP Monaco 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 7 15 4
GP San Marino 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 4 - 6
GP Brazylii 1989 Williams-Renault FW12C - - - - 2 - 1
1988
GP Australii 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 6 4 9
GP Japonii 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 11 6 7
GP Hiszpanii 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 7 5 7
GP Portugalii 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 11 - 14
GP Włoch 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 10 7 10
GP Belgii 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 5 - 9
GP Węgier 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 6 6 8
GP Niemiec 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 13 - 15
GP W.Brytanii 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 15 8 7
GP Francji 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 15 - 24
GP USA East 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 10 - 8
GP Kanady 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 11 - 16
GP Meksyku 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 17 - 22
GP Monaco 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 8 6 3
GP San Marino 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 6 13 10
GP Brazylii 1988 Williams-Judd FW12 - - - - 8 - 18
1987
GP Australii 1987 Williams-Honda FW11B - - - - 7 9 5
GP Japonii 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 9 11 10
GP Meksyku 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 8 3 6
GP Hiszpanii 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 9 13 3
GP Portugalii 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 7 - 14
GP Włoch 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 9 - 12
GP Austrii 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 8 - 10
GP Węgier 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 10 5 11
GP Niemiec 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 11 - 17
GP W.Brytanii 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 11 - 13
GP Francji 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 12 - 12
GP USA East 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 9 9 10
GP Monaco 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 10 - 10
GP Belgii 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 8 - 15
GP San Marino 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 8 9 8
GP Brazylii 1987 Brabham-BMW BT56 - - - - 11 - 12
1986
GP Australii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 19 - 10
GP Meksyku 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 5 13 7
GP Portugalii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 9 - 12
GP Włoch 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 10 - 20
GP Austrii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 4 - 25
GP Węgier 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 14 - 18
GP Niemiec 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 7 - 12
GP W.Brytanii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 15 - 4
GP Francji 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 16 7 11
GP USA East 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 8 6 8
GP Kanady 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 9 - 14
GP Belgii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 15 8 9
GP Monaco 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 6 - 5
GP San Marino 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 16 6 8
GP Hiszpanii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 14 - 19
GP Brazylii 1986 Brabham-BMW BT55 - - - - 10 - 15
1985
GP Australii 1985 Alfa Romeo 184T B - - - - 14 - 21
GP Afryki Pd 1985 Alfa Romeo 184T B - - - - 12 - 19
GP Europy 1985 Alfa Romeo 184T B - - - - 11 9 11
GP Belgii 1985 Alfa Romeo 184T B - - - - 15 - 16
GP Włoch 1985 Alfa Romeo 184T B - - - - 13 - 18
GP Holandii 1985 Alfa Romeo 184T B - - - - 19 - 26
GP Austrii 1985 Alfa Romeo 184T B - - - - 10 - 20
GP Niemiec 1985 Alfa Romeo 184T B - - - - 9 - 17
GP W.Brytanii 1985 Alfa Romeo 185T - - - - 14 9 15
GP Francji 1985 Alfa Romeo 185T - - - - 17 11 20
GP USA East 1985 Alfa Romeo 185T - - - - 14 - 20
GP Kanady 1985 Alfa Romeo 185T - - - - 13 10 16
GP Monaco 1985 Alfa Romeo 185T - - - - 12 - 17
GP San Marino 1985 Alfa Romeo 185T - - - - 18 - 17
GP Portugalii 1985 Alfa Romeo 185T - - - - 13 - 21
GP Brazylii 1985 Alfa Romeo 185T - - - - 14 - 16
1984
GP Portugalii 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 12 8 15
GP Europy 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 9 6 11
GP Włoch 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 9 3 15
GP Holandii 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 18 - 16
GP Austrii 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 13 10 13
GP Niemiec 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 20 - 16
GP W.Brytanii 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 17 12 13
GP USA 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 21 - 19
GP USA East 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 25 - 13
GP Kanady 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 14 - 17
GP Monaco 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 14 - 12
GP Francji 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 16 - 19
GP San Marino 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 10 - 18
GP Belgii 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 7 - 21
GP Afryki Pd 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 18 4 9
GP Brazylii 1984 Alfa Romeo 184T - - - - 11 - 10
1983
GP Afryki Pd 1983 Brabham-BMW BT52B - - - - 3 1 4
GP Europy 1983 Brabham-BMW BT52B - - - - 2 7 9
GP Włoch 1983 Brabham-BMW BT52B - - - - 1 - 10
GP Holandii 1983 Brabham-BMW BT52B - - - - 6 9 5
GP Austrii 1983 Brabham-BMW BT52B - - - - 6 - 5
GP Niemiec 1983 Brabham-BMW BT52B - - - - 8 3 7
GP W.Brytanii 1983 Brabham-BMW BT52B - - - - 5 - 5
GP Kanady 1983 Brabham-BMW BT52 - - - - 5 - 3
GP USA East 1983 Brabham-BMW BT52 - - - - 15 - 20
GP Belgii 1983 Brabham-BMW BT52 - - - - 6 - 26
GP Monaco 1983 Brabham-BMW BT52 - - - - 17 - 4
GP San Marino 1983 Brabham-BMW BT52 - - - - 5 - 1
GP Francji 1983 Brabham-BMW BT52 - - - - 3 - 4
GP USA West 1983 Brabham-BMW BT52 - - - - 11 10 7
GP Brazylii 1983 Brabham-BMW BT52 - - - - 7 - 2
1982
GP USA 1982 Brabham-BMW BT50 - - - - 5 - 19
GP Włoch 1982 Brabham-BMW BT50 - - - - 4 - 4
GP Szwajcarii 1982 Brabham-BMW BT50 - - - - 3 5 11
GP Austrii 1982 Brabham-BMW BT50 - - - - 2 - 2
GP Niemiec 1982 Brabham-BMW BT50 - - - - 6 - 5
GP Francji 1982 Brabham-BMW BT50 - - - - 4 - 1
GP W.Brytanii 1982 Brabham-BMW BT50 - - - - 2 - 24
GP Holandii 1982 Brabham-BMW BT50 - - - - 10 15 7
GP Kanady 1982 Brabham-Ford BT49D - - - - 8 2 2
GP USA East 1982 Brabham-Ford BT49D - - - - 14 - 18
GP Monaco 1982 Brabham-Ford BT49D - - - - 2 1 1
GP Belgii 1982 Brabham-BMW BT50 - - - - 11 - 9
GP USA West 1982 Brabham-Ford BT49C - - - - 18 3 9
GP Brazylii 1982 Brabham-Ford BT49C - - - - 9 - 6
GP Afryki Pd 1982 Brabham-BMW BT50 - - - - 4 - 9
1981
GP USA 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 11 11 9
GP Kanady 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 18 - 23
GP Włoch 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 20 - 16
GP Holandii 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 10 - 10
GP Austrii 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 10 - 8
GP Niemiec 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 13 - 7
GP W.Brytanii 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 10 10 7
GP Francji 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 18 14 17
GP Hiszpanii 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 12 - 13
GP Monaco 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 5 - 5
GP Belgii 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 4 - 23
GP San Marino 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 9 2 6
GP Argentyny 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 9 7 10
GP Brazylii 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 4 3 7
GP USA West 1981 Arrows-Ford A3 - - - - 1 - 3
1980
GP USA 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 20 - 0
GP Kanady 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 11 - 0
GP Włoch 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 7 - 0
GP Holandii 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 14 - 0
GP Austrii 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 18 14 0
GP Niemiec 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 10 9 0
GP W.Brytanii 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 21 9 0
GP Francji 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 18 9 0
GP Monaco 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 11 8 1
GP Belgii 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 16 - 0
GP USA West 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 8 2 0
GP Afryki Pd 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 11 - 0
GP Brazylii 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 14 6 0
GP Argentyny 1980 Arrows-Ford A3 - - - - 7 - 9
1979
GP USA 1979 Arrows-Ford A2 - - - - 19 - 0
GP Kanady 1979 Arrows-Ford A1B - - - - 14 - 0
GP Włoch 1979 Arrows-Ford A2 - - - - 17 13 0
GP Holandii 1979 Arrows-Ford A2 - - - - 19 - 0
GP Austrii 1979 Arrows-Ford A2 - - - - 13 - 0
GP Niemiec 1979 Arrows-Ford A2 - - - - 19 - 0
GP W.Brytanii 1979 Arrows-Ford A2 - - - - 19 - 0
GP Francji 1979 Arrows-Ford A2 - - - - 19 14 0
GP Monaco 1979 Arrows-Ford A1B - - - - 15 - 0
GP Belgii 1979 Arrows-Ford A1B - - - - 16 5 0
GP Hiszpanii 1979 Arrows-Ford A1B - - - - 16 10 0
GP USA West 1979 Arrows-Ford A1B - - - - 9 - 0
GP Afryki Pd 1979 Arrows-Ford A1B - - - - 16 11 0
GP Brazylii 1979 Arrows-Ford A1B - - - - 16 9 0
GP Argentyny 1979 Arrows-Ford A1B - - - - 13 - 0
1978
GP Kanady 1978 Arrows-Ford A1 - - - - 12 4 0
GP Włoch 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 12 - 0
GP Holandii 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 13 - 0
GP Austrii 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 16 - 0
GP Niemiec 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 14 9 0
GP W.Brytanii 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 5 - 0
GP Francji 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 12 8 0
GP Szwecji 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 5 2 0
GP Hiszpanii 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 8 - 0
GP Belgii 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 8 - 0
GP Monaco 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 14 6 0
GP USA West 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 9 6 0
GP Afryki Pd 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 7 - 0
GP Brazylii 1978 Arrows-Ford FA1 - - - - 18 10 0
1977
GP Japonii 1977 Shadow-Ford DN8 - - - - 13 6 0
GP Kanady 1977 Shadow-Ford DN8 - - - - 8 10 0
GP Włoch 1977 Shadow-Ford DN8 - - - - 6 - 0
GP Holandii 1977 Shadow-Ford DN8 - - - - 16 13 0
GP Niemiec 1977 Shadow-Ford DN8 - - - - 16 10 0
GP W.Brytanii 1977 Shadow-Ford DN8 - - - - 25 - 0
GP Francji 1977 Shadow-Ford DN8 - - - - 15 - 0
GP Belgii 1977 Shadow-Ford DN8 - - - - 15 - 0
GP Monaco 1977 Shadow-Ford DN8 - - - - 15 9 0
Przejście do kierowca