Niki Lauda - lista wyników

lista wyników
wyścig samochód trening 1 trening 2 trening 3 trening 4 kwalifikacja wyścig FL
1985
GP Australii 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 16 - 4
GP Afryki Pd 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 8 - 5
GP Belgii 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 25 - 0
GP Włoch 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 16 - 4
GP Holandii 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 10 1 2
GP Austrii 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 3 - 2
GP Niemiec 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 12 5 1
GP W.Brytanii 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 10 - 3
GP Francji 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 6 - 8
GP USA East 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 12 - 15
GP Kanady 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 17 - 12
GP Monaco 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 14 - 11
GP San Marino 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 8 4 6
GP Portugalii 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 7 - 9
GP Brazylii 1985 McLaren-TAG MP4/2B - - - - 9 - 3
1984
GP Portugalii 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 11 2 1
GP Europy 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 15 4 3
GP Włoch 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 4 1 1
GP Holandii 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 6 2 3
GP Austrii 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 4 1 1
GP Niemiec 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 7 2 2
GP W.Brytanii 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 3 1 1
GP USA 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 5 - 1
GP USA East 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 10 - 6
GP Kanady 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 8 2 2
GP Monaco 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 8 - 10
GP Francji 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 9 1 2
GP San Marino 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 5 - 6
GP Belgii 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 14 - 9
GP Afryki Pd 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 8 1 4
GP Brazylii 1984 McLaren-TAG MP4/2 - - - - 6 - 5
1983
GP Afryki Pd 1983 McLaren-TAG MP4/1E - - - - 12 11 2
GP Europy 1983 McLaren-TAG MP4/1E - - - - 13 - 16
GP Włoch 1983 McLaren-TAG MP4/1E - - - - 13 - 17
GP Holandii 1983 McLaren-TAG MP4/1E - - - - 19 - 15
GP Austrii 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 14 6 11
GP Niemiec 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 18 - 26
GP W.Brytanii 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 15 6 11
GP Kanady 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 19 - 21
GP USA East 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 18 - 17
GP Belgii 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 15 - 13
GP Monaco 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 22 - 0
GP San Marino 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 18 - 16
GP Francji 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 12 - 11
GP USA West 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 23 2 1
GP Brazylii 1983 McLaren-Ford MP4/1C - - - - 9 3 3
1982
GP USA 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 13 - 5
GP Włoch 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 10 - 13
GP Szwajcarii 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 4 3 6
GP Austrii 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 10 5 12
GP Niemiec 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 8 - 0
GP Francji 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 9 8 7
GP W.Brytanii 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 5 1 4
GP Holandii 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 5 4 8
GP Kanady 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 11 - 18
GP USA East 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 10 - 3
GP Monaco 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 12 - 7
GP Belgii 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 4 - 26
GP USA West 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 2 1 1
GP Brazylii 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 5 - 3
GP Afryki Pd 1982 McLaren-Ford MP4/1B - - - - 13 4 7
1979
GP Kanady 1979 Brabham-Ford BT49 - - - - 30 - 0
GP Włoch 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 9 4 0
GP Holandii 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 9 - 0
GP Austrii 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 4 - 0
GP Niemiec 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 7 - 0
GP W.Brytanii 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 6 - 0
GP Francji 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 6 - 0
GP Monaco 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 4 - 0
GP Belgii 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 13 - 0
GP Hiszpanii 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 6 - 0
GP USA West 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 11 - 0
GP Afryki Pd 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 4 6 0
GP Brazylii 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 12 - 0
GP Argentyny 1979 Brabham-Alfa Romeo BT48 - - - - 23 - 0
1978
GP Kanady 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 7 - 0
GP USA 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 5 - 0
GP Włoch 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 4 1 0
GP Holandii 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 3 3 1
GP Austrii 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 12 - 0
GP Niemiec 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 3 - 0
GP W.Brytanii 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 4 2 1
GP Francji 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 3 - 0
GP Szwecji 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 3 1 1
GP Hiszpanii 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 6 - 0
GP Belgii 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 3 - 0
GP Monaco 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 3 2 1
GP USA West 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 3 - 0
GP Afryki Pd 1978 Brabham-Alfa Romeo BT46 - - - - 1 - 0
GP Brazylii 1978 Brabham-Alfa Romeo BT45C - - - - 10 3 0
GP Argentyny 1978 Brabham-Alfa Romeo BT45C - - - - 5 2 0
1977
GP USA 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 7 4 0
GP Włoch 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 5 2 0
GP Holandii 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 4 1 1
GP Austrii 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 1 2 0
GP Niemiec 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 3 1 1
GP W.Brytanii 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 3 2 0
GP Francji 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 9 5 0
GP Szwecji 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 15 - 0
GP Belgii 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 11 2 0
GP Monaco 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 6 2 0
GP Hiszpanii 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 3 - 0
GP USA West 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 1 2 1
GP Afryki Pd 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 3 1 0
GP Brazylii 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 13 3 0
GP Argentyny 1977 Ferrari 312 T2 - - - - 4 - 0
1976
GP Japonii 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 3 - 0
GP USA 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 5 3 0
GP Kanady 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 6 8 0
GP Włoch 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 5 4 0
GP Niemiec 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 2 - 0
GP W.Brytanii 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 1 1 1
GP Francji 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 2 - 1
GP Szwecji 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 5 3 0
GP Monaco 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 1 1 0
GP Belgii 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 1 1 1
GP Hiszpanii 1976 Ferrari 312 T2 - - - - 2 2 0
GP USA West 1976 Ferrari 312 T - - - - 4 2 0
GP Afryki Pd 1976 Ferrari 312 T - - - - 2 1 1
GP Brazylii 1976 Ferrari 312 T - - - - 2 1 0
1975
GP USA 1975 Ferrari 312 T - - - - 1 1 0
GP Włoch 1975 Ferrari 312 T - - - - 1 3 0
GP Austrii 1975 Ferrari 312 T - - - - 1 6 0
GP Niemiec 1975 Ferrari 312 T - - - - 1 3 0
GP W.Brytanii 1975 Ferrari 312 T - - - - 3 8 0
GP Francji 1975 Ferrari 312 T - - - - 1 1 0
GP Holandii 1975 Ferrari 312 T - - - - 1 2 1
GP Szwecji 1975 Ferrari 312 T - - - - 5 1 1
GP Belgii 1975 Ferrari 312 T - - - - 1 1 0
GP Monaco 1975 Ferrari 312 T - - - - 1 1 0
GP Hiszpanii 1975 Ferrari 312 T - - - - 1 - 0
GP Afryki Pd 1975 Ferrari 312 T - - - - 4 5 0
GP Brazylii 1975 Ferrari 312 B3 - - - - 4 5 0
GP Argentyny 1975 Ferrari 312 B3 - - - - 4 6 0
1974
GP USA 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 5 - 0
GP Kanady 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 2 - 1
GP Włoch 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 1 - 0
GP Austrii 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 1 - 0
GP Niemiec 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 1 - 0
GP W.Brytanii 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 1 5 1
GP Francji 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 1 2 0
GP Holandii 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 1 1 0
GP Szwecji 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 3 - 0
GP Monaco 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 1 - 0
GP Belgii 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 3 2 0
GP Hiszpanii 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 1 1 0
GP Afryki Pd 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 1 16 1
GP Brazylii 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 3 - 0
GP Argentyny 1974 Ferrari 312 B3 - - - - 8 2 0
1973
GP USA 1973 BRM P160E - - - - 22 - 0
GP Kanady 1973 BRM P160E - - - - 8 - 0
GP Włoch 1973 BRM P160E - - - - 15 - 0
GP Austrii 1973 BRM P160E - - - - 25 - 0
GP Niemiec 1973 BRM P160E - - - - 5 - 0
GP Holandii 1973 BRM P160E - - - - 11 - 0
GP W.Brytanii 1973 BRM P160E - - - - 9 12 0
GP Francji 1973 BRM P160E - - - - 17 9 0
GP Szwecji 1973 BRM P160E - - - - 15 13 0
GP Monaco 1973 BRM P160E - - - - 6 - 0
GP Belgii 1973 BRM P160E - - - - 14 5 0
GP Hiszpanii 1973 BRM P160E - - - - 11 - 0
GP Afryki Pd 1973 BRM P160D - - - - 10 - 0
GP Brazylii 1973 BRM P160C - - - - 13 8 0
GP Argentyny 1973 BRM P160C - - - - 13 - 0
1972
GP USA 1972 March-Ford 721G - - - - 26 - 0
GP Kanady 1972 March-Ford 721G - - - - 19 - 0
GP Włoch 1972 March-Ford 721G - - - - 20 13 0
GP Austrii 1972 March-Ford 721G - - - - 22 10 0
GP Niemiec 1972 March-Ford 721G - - - - 24 - 0
GP W.Brytanii 1972 March-Ford 721G - - - - 19 9 0
GP Francji 1972 March-Ford 721G - - - - 24 - 0
GP Belgii 1972 March-Ford 721X - - - - 25 12 0
GP Monaco 1972 March-Ford 721X - - - - 22 16 0
GP Hiszpanii 1972 March-Ford 721X - - - - 25 - 0
GP Afryki Pd 1972 March-Ford 721 - - - - 21 7 0
GP Argentyny 1972 March-Ford 721 - - - - 22 11 0
1971
GP Austrii 1971 March-Ford 711 - - - - 21 - 0
Przejście do kierowca