Michele Alboreto - lista wyników

lista wyników
wyścig samochód trening 1 trening 2 trening 3 trening 4 kwalifikacja wyścig FL
1994
GP Australii 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 16 - 20
GP Japonii 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 21 - 23
GP Europy 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 20 14 18
GP Portugalii 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 19 13 23
GP Włoch 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 22 - 20
GP Belgii 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 18 9 14
GP Węgier 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 20 7 10
GP Niemiec 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 23 - 26
GP W.Brytanii 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 17 - 14
GP Francji 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 21 - 23
GP Kanady 1994 Minardi-Ford M194 - - - - 18 11 18
GP Hiszpanii 1994 Minardi-Ford M193B - - - - 14 - 21
GP Monaco 1994 Minardi-Ford M193B - - - - 12 6 9
GP San Marino 1994 Minardi-Ford M193B - - - - 15 - 16
GP Pacyfiku 1994 Minardi-Ford M193B - - - - 15 - 8
GP Brazylii 1994 Minardi-Ford M193B - - - - 22 - 20
1993
GP Portugalii 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 25 - 24
GP Włoch 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 21 - 21
GP Belgii 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 25 14 24
GP Węgier 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 25 - 25
GP Niemiec 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 26 16 23
GP W.Brytanii 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 26 - 0
GP Francji 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 26 - 0
GP Kanady 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 26 - 0
GP Monaco 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 24 - 25
GP Hiszpanii 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 26 - 0
GP San Marino 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 26 - 0
GP Europy 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 24 11 19
GP Brazylii 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 25 11 16
GP Afryki Pd 1993 Lola-Ferrari T93/30 - - - - 25 - 18
1992
GP Australii 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 11 - 24
GP Japonii 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 24 15 22
GP Portugalii 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 8 6 8
GP Włoch 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 16 7 8
GP Belgii 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 14 - 23
GP Węgier 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 7 7 11
GP Niemiec 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 17 9 12
GP W.Brytanii 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 12 7 15
GP Francji 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 14 7 12
GP Kanady 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 16 7 11
GP Monaco 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 11 7 9
GP San Marino 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 9 5 8
GP Hiszpanii 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 16 5 11
GP Brazylii 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 14 6 13
GP Meksyku 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 25 13 20
GP Afryki Pd 1992 Footwork-Mugen Honda FA13 - - - - 17 8 13
1991
GP Australii 1991 Footwork-Ford FA12 - - - - 15 13 16
GP Japonii 1991 Footwork-Ford FA12 - - - - 27 - 0
GP Hiszpanii 1991 Footwork-Ford FA12 - - - - 24 - 22
GP Portugalii 1991 Footwork-Ford FA12 - - - - 24 15 13
GP Włoch 1991 Footwork-Ford FA12 - - - - 27 - 0
GP Belgii 1991 Footwork-Ford FA12 - - - - 31 - 0
GP Węgier 1991 Footwork-Ford FA12 - - - - 28 - 0
GP Niemiec 1991 Footwork-Ford FA12 - - - - 27 - 0
GP W.Brytanii 1991 Footwork-Ford FA12 - - - - 26 - 25
GP Francji 1991 Footwork-Ford FA12 - - - - 25 - 24
GP Meksyku 1991 Footwork-Porsche FA12 - - - - 26 - 20
GP Kanady 1991 Footwork-Porsche FA12 - - - - 20 - 26
GP Monaco 1991 Footwork-Porsche FA12 - - - - 25 - 25
GP San Marino 1991 Footwork-Porsche A11C - - - - 30 - 0
GP Brazylii 1991 Footwork-Porsche A11C - - - - 29 - 0
GP USA 1991 Footwork-Porsche A11C - - - - 25 - 20
1990
GP Australii 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 27 - 0
GP Japonii 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 25 - 14
GP Hiszpanii 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 26 10 17
GP Portugalii 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 19 9 10
GP Włoch 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 22 12 19
GP Belgii 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 26 13 19
GP Węgier 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 22 12 18
GP Niemiec 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 19 - 22
GP W.Brytanii 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 25 - 16
GP Francji 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 18 10 13
GP Meksyku 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 17 17 20
GP Kanady 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 14 - 24
GP Monaco 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 27 - 0
GP San Marino 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 29 - 0
GP Brazylii 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 23 - 18
GP USA 1990 Arrows-Ford A11B - - - - 21 10 19
1989
GP Australii 1989 Lola-Lamborghini LC89 - - - - 32 - 0
GP Japonii 1989 Lola-Lamborghini LC89 - - - - 28 - 0
GP Hiszpanii 1989 Lola-Lamborghini LC89 - - - - 33 - 0
GP Portugalii 1989 Lola-Lamborghini LC89 - - - - 21 11 16
GP Włoch 1989 Lola-Lamborghini LC89 - - - - 13 - 21
GP Belgii 1989 Lola-Lamborghini LC89 - - - - 22 - 20
GP Węgier 1989 Lola-Lamborghini LC89 - - - - 26 - 25
GP Niemiec 1989 Lola-Lamborghini LC89 - - - - 26 - 25
GP Kanady 1989 Tyrrell-Ford 018 - - - - 20 - 23
GP USA 1989 Tyrrell-Ford 018 - - - - 9 - 13
GP Meksyku 1989 Tyrrell-Ford 018 - - - - 7 3 4
GP Monaco 1989 Tyrrell-Ford 018 - - - - 12 5 13
GP San Marino 1989 Tyrrell-Ford 018 - - - - 27 - 0
GP Brazylii 1989 Tyrrell-Ford 017B - - - - 20 10 17
1988
GP Australii 1988 Ferrari F187/88C - - - - 12 - 26
GP Japonii 1988 Ferrari F187/88C - - - - 9 11 15
GP Hiszpanii 1988 Ferrari F187/88C - - - - 10 - 18
GP Portugalii 1988 Ferrari F187/88C - - - - 7 5 5
GP Włoch 1988 Ferrari F187/88C - - - - 4 2 1
GP Belgii 1988 Ferrari F187/88C - - - - 4 - 4
GP Węgier 1988 Ferrari F187/88C - - - - 15 - 10
GP Niemiec 1988 Ferrari F187/88C - - - - 4 4 5
GP W.Brytanii 1988 Ferrari F187/88C - - - - 2 17 19
GP Francji 1988 Ferrari F187/88C - - - - 4 3 4
GP USA East 1988 Ferrari F187/88C - - - - 3 - 5
GP Kanady 1988 Ferrari F187/88C - - - - 4 - 11
GP Meksyku 1988 Ferrari F187/88C - - - - 5 4 5
GP Monaco 1988 Ferrari F187/88C - - - - 4 3 6
GP San Marino 1988 Ferrari F187/88C - - - - 10 18 4
GP Brazylii 1988 Ferrari F187/88C - - - - 6 5 2
1987
GP Australii 1987 Ferrari F187 - - - - 6 2 3
GP Japonii 1987 Ferrari F187 - - - - 4 4 5
GP Meksyku 1987 Ferrari F187 - - - - 9 - 11
GP Hiszpanii 1987 Ferrari F187 - - - - 4 15 5
GP Portugalii 1987 Ferrari F187 - - - - 6 - 11
GP Włoch 1987 Ferrari F187 - - - - 8 - 9
GP Austrii 1987 Ferrari F187 - - - - 6 - 8
GP Węgier 1987 Ferrari F187 - - - - 5 - 7
GP Niemiec 1987 Ferrari F187 - - - - 5 - 5
GP W.Brytanii 1987 Ferrari F187 - - - - 7 - 4
GP Francji 1987 Ferrari F187 - - - - 8 - 8
GP USA East 1987 Ferrari F187 - - - - 7 - 11
GP Monaco 1987 Ferrari F187 - - - - 5 3 5
GP Belgii 1987 Ferrari F187 - - - - 5 - 6
GP San Marino 1987 Ferrari F187 - - - - 7 3 5
GP Brazylii 1987 Ferrari F187 - - - - 9 8 8
1986
GP Australii 1986 Ferrari F186 - - - - 9 - 26
GP Meksyku 1986 Ferrari F186 - - - - 12 - 17
GP Portugalii 1986 Ferrari F186 - - - - 13 5 5
GP Włoch 1986 Ferrari F186 - - - - 9 - 7
GP Austrii 1986 Ferrari F186 - - - - 9 2 11
GP Węgier 1986 Ferrari F186 - - - - 15 - 10
GP Niemiec 1986 Ferrari F186 - - - - 10 - 10
GP W.Brytanii 1986 Ferrari F186 - - - - 12 - 6
GP Francji 1986 Ferrari F186 - - - - 6 8 7
GP USA East 1986 Ferrari F186 - - - - 11 4 7
GP Kanady 1986 Ferrari F186 - - - - 11 8 8
GP Belgii 1986 Ferrari F186 - - - - 9 4 6
GP Monaco 1986 Ferrari F186 - - - - 4 - 11
GP San Marino 1986 Ferrari F186 - - - - 5 10 5
GP Hiszpanii 1986 Ferrari F186 - - - - 13 - 11
GP Brazylii 1986 Ferrari F186 - - - - 6 - 7
1985
GP Australii 1985 Ferrari 156/85 - - - - 5 - 5
GP Afryki Pd 1985 Ferrari 156/85 - - - - 15 - 12
GP Europy 1985 Ferrari 156/85 - - - - 15 - 18
GP Belgii 1985 Ferrari 156/85 - - - - 4 - 24
GP Włoch 1985 Ferrari 156/85 - - - - 7 13 5
GP Holandii 1985 Ferrari 156/85 - - - - 16 4 6
GP Austrii 1985 Ferrari 156/85 - - - - 9 3 7
GP Niemiec 1985 Ferrari 156/85 - - - - 8 1 5
GP W.Brytanii 1985 Ferrari 156/85 - - - - 6 2 4
GP Francji 1985 Ferrari 156/85 - - - - 3 - 6
GP USA East 1985 Ferrari 156/85 - - - - 3 3 3
GP Kanady 1985 Ferrari 156/85 - - - - 3 1 4
GP Monaco 1985 Ferrari 156/85 - - - - 3 2 1
GP San Marino 1985 Ferrari 156/85 - - - - 4 - 1
GP Portugalii 1985 Ferrari 156/85 - - - - 5 2 2
GP Brazylii 1985 Ferrari 156/85 - - - - 1 2 2
1984
GP Portugalii 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 8 4 4
GP Europy 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 5 2 1
GP Włoch 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 11 2 4
GP Holandii 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 9 - 8
GP Austrii 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 12 3 10
GP Niemiec 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 6 - 13
GP W.Brytanii 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 9 5 8
GP USA 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 9 - 11
GP USA East 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 4 - 10
GP Kanady 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 6 - 8
GP Monaco 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 4 6 4
GP Francji 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 10 - 10
GP San Marino 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 13 - 10
GP Belgii 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 1 1 3
GP Afryki Pd 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 10 11 13
GP Brazylii 1984 Ferrari 126 C4 - - - - 2 - 7
1983
GP Afryki Pd 1983 Tyrrell-Ford 012 - - - - 18 - 16
GP Europy 1983 Tyrrell-Ford 012 - - - - 26 - 12
GP Włoch 1983 Tyrrell-Ford 012 - - - - 24 - 19
GP Holandii 1983 Tyrrell-Ford 012 - - - - 18 6 13
GP Austrii 1983 Tyrrell-Ford 012 - - - - 18 - 16
GP Niemiec 1983 Tyrrell-Ford 011 - - - - 16 - 18
GP W.Brytanii 1983 Tyrrell-Ford 011 - - - - 16 13 17
GP Kanady 1983 Tyrrell-Ford 011 - - - - 17 8 14
GP USA East 1983 Tyrrell-Ford 011 - - - - 6 1 4
GP Belgii 1983 Tyrrell-Ford 011 - - - - 17 14 17
GP Monaco 1983 Tyrrell-Ford 011 - - - - 11 - 19
GP San Marino 1983 Tyrrell-Ford 011 - - - - 13 - 18
GP Francji 1983 Tyrrell-Ford 011 - - - - 15 8 13
GP USA West 1983 Tyrrell-Ford 011 - - - - 7 9 5
GP Brazylii 1983 Tyrrell-Ford 011 - - - - 11 - 15
1982
GP USA 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 3 1 1
GP Włoch 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 11 5 12
GP Szwajcarii 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 12 7 12
GP Austrii 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 8 - 22
GP Niemiec 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 7 4 12
GP Francji 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 15 6 8
GP W.Brytanii 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 9 - 11
GP Holandii 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 14 7 13
GP Kanady 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 15 - 16
GP USA East 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 16 - 11
GP Monaco 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 9 10 6
GP Belgii 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 5 - 10
GP San Marino 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 5 3 4
GP USA West 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 12 4 10
GP Brazylii 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 13 4 7
GP Afryki Pd 1982 Tyrrell-Ford 011 - - - - 10 7 14
1981
GP USA 1981 Tyrrell-Ford 011 - - - - 17 13 14
GP Kanady 1981 Tyrrell-Ford 011 - - - - 22 11 17
GP Włoch 1981 Tyrrell-Ford 011 - - - - 22 - 20
GP Holandii 1981 Tyrrell-Ford 011 - - - - 25 9 20
GP Austrii 1981 Tyrrell-Ford 010 - - - - 22 - 20
GP Niemiec 1981 Tyrrell-Ford 010 - - - - 29 - 0
GP W.Brytanii 1981 Tyrrell-Ford 010 - - - - 19 - 22
GP Francji 1981 Tyrrell-Ford 010 - - - - 23 16 21
GP Hiszpanii 1981 Tyrrell-Ford 010 - - - - 25 - 0
GP Monaco 1981 Tyrrell-Ford 010 - - - - 20 - 14
GP Belgii 1981 Tyrrell-Ford 010 - - - - 19 12 18
GP San Marino 1981 Tyrrell-Ford 010 - - - - 17 - 16
Przejście do kierowca