Jackie Stewart - lista wyników

lista wyników
wyścig samochód trening 1 trening 2 trening 3 trening 4 kwalifikacja wyścig FL
1973
GP USA 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 6 - 0
GP Kanady 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 9 5 0
GP Włoch 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 6 4 1
GP Austrii 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 7 2 0
GP Niemiec 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 1 1 0
GP Holandii 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 2 1 0
GP W.Brytanii 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 4 10 0
GP Francji 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 1 4 0
GP Szwecji 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 3 5 0
GP Monaco 1973 Tyrrell-Ford 005 - - - - 1 1 0
GP Belgii 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 6 1 0
GP Hiszpanii 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 4 - 0
GP Afryki Pd 1973 Tyrrell-Ford 006 - - - - 16 1 0
GP Brazylii 1973 Tyrrell-Ford 005 - - - - 8 2 0
GP Argentyny 1973 Tyrrell-Ford 005 - - - - 4 3 0
1972
GP USA 1972 Tyrrell-Ford 005 - - - - 1 1 1
GP Kanady 1972 Tyrrell-Ford 005 - - - - 5 1 1
GP Włoch 1972 Tyrrell-Ford 005 - - - - 3 - 0
GP Austrii 1972 Tyrrell-Ford 005 - - - - 3 7 0
GP Niemiec 1972 Tyrrell-Ford 003 - - - - 2 11 0
GP W.Brytanii 1972 Tyrrell-Ford 003 - - - - 4 2 1
GP Francji 1972 Tyrrell-Ford 003 - - - - 3 1 0
GP Monaco 1972 Tyrrell-Ford 004 - - - - 8 4 0
GP Hiszpanii 1972 Tyrrell-Ford 003 - - - - 4 - 0
GP Afryki Pd 1972 Tyrrell-Ford 003 - - - - 1 - 0
GP Argentyny 1972 Tyrrell-Ford 003 - - - - 2 1 1
1971
GP USA 1971 Tyrrell-Ford 003 - - - - 1 5 0
GP Kanady 1971 Tyrrell-Ford 003 - - - - 1 1 0
GP Włoch 1971 Tyrrell-Ford 003 - - - - 7 - 0
GP Austrii 1971 Tyrrell-Ford 003 - - - - 2 - 0
GP Niemiec 1971 Tyrrell-Ford 003 - - - - 1 1 0
GP W.Brytanii 1971 Tyrrell-Ford 003 - - - - 2 1 1
GP Francji 1971 Tyrrell-Ford 003 - - - - 1 1 1
GP Holandii 1971 Tyrrell-Ford 003 - - - - 3 11 0
GP Monaco 1971 Tyrrell-Ford 003 - - - - 1 1 1
GP Hiszpanii 1971 Tyrrell-Ford 003 - - - - 4 1 0
GP Afryki Pd 1971 Tyrrell-Ford 001 - - - - 1 2 0
1970
GP Meksyku 1970 Tyrrell-Ford 001 - - - - 2 - 0
GP USA 1970 Tyrrell-Ford 001 - - - - 2 - 0
GP Kanady 1970 Tyrrell-Ford 001 - - - - 1 - 0
GP Włoch 1970 March-Ford 701 - - - - 4 2 0
GP Austrii 1970 March-Ford 701 - - - - 4 - 0
GP Niemiec 1970 March-Ford 701 - - - - 7 - 0
GP W.Brytanii 1970 March-Ford 701 - - - - 8 - 0
GP Francji 1970 March-Ford 701 - - - - 4 9 0
GP Holandii 1970 March-Ford 701 - - - - 2 2 0
GP Belgii 1970 March-Ford 701 - - - - 1 - 0
GP Monaco 1970 March-Ford 701 - - - - 1 - 0
GP Hiszpanii 1970 March-Ford 701 - - - - 3 1 0
GP Afryki Pd 1970 March-Ford 701 - - - - 1 3 0
1969
GP Meksyku 1969 Matra-Ford MS80 - - - - 3 4 0
GP USA 1969 Matra-Ford MS80 - - - - 3 - 0
GP Kanady 1969 Matra-Ford MS80 - - - - 4 - 0
GP Włoch 1969 Matra-Ford MS80 - - - - 3 1 0
GP Niemiec 1969 Matra-Ford MS80 - - - - 2 2 0
GP W.Brytanii 1969 Matra-Ford MS80 - - - - 2 1 1
GP Francji 1969 Matra-Ford MS80 - - - - 1 1 1
GP Holandii 1969 Matra-Ford MS80 - - - - 2 1 1
GP Monaco 1969 Matra-Ford MS80 - - - - 1 - 1
GP Hiszpanii 1969 Matra-Ford MS80 - - - - 4 1 0
GP Afryki Pd 1969 Matra-Ford MS10 - - - - 4 1 1
1968
GP Meksyku 1968 Matra-Ford MS10 - - - - 7 7 0
GP USA 1968 Matra-Ford MS10 - - - - 2 1 1
GP Kanady 1968 Matra-Ford MS10 - - - - 11 6 0
GP Włoch 1968 Matra-Ford MS10 - - - - 6 - 0
GP Niemiec 1968 Matra-Ford MS10 - - - - 6 1 1
GP W.Brytanii 1968 Matra-Ford MS10 - - - - 7 6 0
GP Francji 1968 Matra-Ford MS10 - - - - 2 3 0
GP Holandii 1968 Matra-Ford MS10 - - - - 5 1 0
GP Belgii 1968 Matra-Ford MS10 - - - - 2 4 0
GP Afryki Pd 1968 Matra-Ford MS9 - - - - 3 - 0
1967
GP Meksyku 1967 BRM P83 - - - - 12 - 0
GP USA 1967 BRM P83 - - - - 10 - 0
GP Włoch 1967 BRM P83 - - - - 7 - 0
GP Kanady 1967 BRM P115 - - - - 9 - 0
GP Niemiec 1967 BRM P115 - - - - 3 - 0
GP W.Brytanii 1967 BRM P83 - - - - 12 - 0
GP Francji 1967 BRM P261 - - - - 10 3 0
GP Belgii 1967 BRM P83 - - - - 6 2 0
GP Holandii 1967 BRM P83 - - - - 11 - 0
GP Monaco 1967 BRM P261 - - - - 6 - 0
GP Afryki Pd 1967 BRM P83 - - - - 9 - 0
1966
GP Meksyku 1966 BRM P83 - - - - 10 - 0
GP USA 1966 BRM P83 - - - - 6 - 0
GP Włoch 1966 BRM P83 - - - - 9 - 0
GP Niemiec 1966 BRM P261 - - - - 3 5 0
GP Holandii 1966 BRM P261 - - - - 8 4 0
GP W.Brytanii 1966 BRM P61 - - - - 8 - 0
GP Belgii 1966 BRM P261 - - - - 3 - 0
GP Monaco 1966 BRM P261 - - - - 3 1 0
1965
GP Meksyku 1965 BRM P261 - - - - 8 - 0
GP USA 1965 BRM P261 - - - - 6 - 0
GP Włoch 1965 BRM P261 - - - - 3 1 0
GP Niemiec 1965 BRM P261 - - - - 2 - 0
GP Holandii 1965 BRM P261 - - - - 6 2 0
GP W.Brytanii 1965 BRM P261 - - - - 4 5 0
GP Francji 1965 BRM P261 - - - - 2 2 0
GP Belgii 1965 BRM P261 - - - - 3 2 0
GP Monaco 1965 BRM P261 - - - - 3 3 0
GP Afryki Pd 1965 BRM P261 - - - - 11 6 0
Przejście do kierowca