FAQ
Czy samochody są sprawdzane przed zawodami?
Dzień przed treningami, komisarze dokonuję inspekcji boksów, sprawdzaj±c czy samochody s± zgodne z regulaminem. Dodatkowo przeprowadzane s± wyrywkowe kontrole bolidów trakcie trwania weekendu Grand Prix. Kontroli podlegaj± również wszystkie samochody, które ukończ± wy¶cig. Procedura ta ma miejsce w parc fermé tuż po przekroczeniu linii mety. Każdy samochód niezgodny z regulaminem technicznym jest zazwyczaj wykluczany, jednakże ostateczna decyzja spoczywa na sędziach.
Przej¶cie do FAQ