FAQ
Dlaczego powstała Fédération Internationale de l´Automobile (FIA)?
Do roku 1904 każde państwo i klub samochodowy, organizujące wyścigi, miały własne regulaminy. Z tego powodu niemożliwe było zorganizowanie międzynarodowych wyścigów, gdyż nie było żadnych wspólnych przepisów. Najbardziej wpływowe kluby samochodowe postanowiły położyć temu kres, gdyż hamowało to rozwój sportów motorowych, poprzez utworzenie międzynarodowej organizacji oraz przepisów, które stosowane będą we wszystkich wyścigach na całym świecie.
Doprowadziło to do powstania Międzynarodowej Federacji Samochodowej (Fédération Internationale de l´Automobile - FIA), która zagwarantowała, że, na przykład, Anglicy i Niemcy ścigali się według tych samych zasad niezależnie czy to było we Francji, Włoszech, Belgii czy Monako.
Przejście do FAQ