ABC

autoklawa

Kanał ciśnieniowy, w którym elementy składające się na kompozyt, z którego zbudowane są elementy bolidu, są poddawane odpowiedniemu ciśnieniu i temperaturze w celu uzyskania odpowiednich parametrów wytrzymałościowych.
Przejście do ABCautoklawa